Teses Defendidas 2021

MANUEL CORTÉS CUNS - A creación de experiencias en dispositivos móbiles: o deseño como ferramenta para a xeración de valor

Dirixida por Óscar Juanatey Boga e Valentín Alejandro Martínez Fernández (UDC)
Data de defensa: 13 de decembro de 2021

MAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ-NOGUEROL - Modeling and Optimization of the supply chain in E-Groceries

Dirixida por Raúl Poler Escoto e José Carlos Prado Prado (UVigo)
Data de defensa: 10 de decembro de 2021

ROLANDO MIGUEL MELO VAZ - Growth in Firms

Dirixida por Eduardo Giménez Fernández (UVigo)
Data de defensa: 03 de decembro de 2021

MANUEL CARLOS DA CUNHA NOGUEIRA - Are International Rankings good predictors of Economic Growth?

Dirixida por Mara Teresa Silva (Universidade de Aveiro)
Data de defensa: 29 de setembro de 2021

JONATHAN NEPTALÍ HERRERA PEÑA - Fontes de valor no mercado agroalimentario. Aplicación empírica a produtos de baixo prezo relativo

Dirixida por Domingo Javier Calvo Dopico e José López Rodríguez (UVigo)
Data de defensa: 02 de setembro de 2021

IULIANA MIHAI - Novas perspectivas e métodos  para o estudio dos determinantes socio-económicos da migración

Dirixida por Isabel Novo Corti (UDC)
Data de defensa: 30 de xullo de 2021

MANUEL ÁNGEL MEIJIDE VECINO - Factores que determinan a supervivencia da empresa galega

Dirixida por Antonio Vaamonde Liste (UVigo)
Data de defensa: 22 de xullo de 2021

RODRIGO CERVIÑO RODRÍGUEZ - Implantación de la administración electrónica en la gestión económica en las organizaciones Públicas

Dirixida por José María Martín Moreno (UVigo)
Data de defensa: 21 de xullo de 2021

FABIÁN XAVIER MARTÍNEZ ORTIZ - Estudio del comportamiento de los negocios pequeños con un enfoque de capital intelectual

Dirixida por Xavier Martínez Cobas e Carlos María Fernández-Jardón (UVigo)
Data de defensa: 20 de xullo de 2021

BILL JONATHAN SERRANO ORELLANA - Capital intelectual e actividade exportadora da empresa

Dirixida por José López Rodríguez (UDC)
Data de defensa: 06 de xullo de 2021

BRAIS SUÁREZ EIROA - Integración de la economía circular en el marco del desarrollo sostenible: Marco teórico e implementación práctica

Dirixida por Emilio M. Fernández Suárez e Gonzalo Méndez Martínez (UVigo)
Data de defensa: 29 de xuño de 2021

BEATRIZ RODRÍGUEZ SALVADOR - Quality signalling and assurance of fish products freom a consumer ponint of view

Dirixida por Domingo Javier Calvo Dopico (UDC)
Data de defensa: 25 de xuño de 2021

LUIS MIGUEL OTERO PRADA - Analysis of emotions in the behavior of service users

Dirixida por Cristina Calvo Porral (UDC)
Data de defensa: 12 de abril de 2021

CARINA RIVEIRO DA SILVA - A cognitive approach to international ambidexterity and its impact on the speed of internationalization: an application to SMEs in a peripheral region of Europe

Dirixida por Miguel González Loureiro (Uvigo) e Vitor Braga (Instituto Politécnico do Porto)
Data de defensa: 24 de febreiro de 2021

NADIN OZCELIK - LEfficiency and sustainability in the food sector: Critical assessment of circular economy lead indicators for water policy

Dirixida por Antonio Sartal e Miguel Rodríguez Méndez (UVigo)
Data de defensa: 18 de febreiro de 2021

HUGO BALTASAR VALLE-INCLÁN CRUCES - Issues on the measurement of opportunity inequality

Dirixida por Carlos Hervés Beloso (UVigo)
Data de defensa: 15 de febreiro de 2021

MARTA RODRÍGUEZ DE LA FUENTE - Cadea de valor global do sector do automóbil: Multinacionais, empresas domésticas e xeografía da actividade produtive

Dirixida por Jesús Fernando Lampón Caride (UVigo)
Data de defensa: 19 de xaneiro de 2021