Prazos de preinscrición e matrícula

Universidade de vigo

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: 1-10 setembro de 2020

· 2º Prazo: 4-8 febreiro de 2021

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: 1-7 outubro de 2020

· 2º Prazo: 25 febreiro – 1 marzo de 2021

Universidade de santiago

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: 1-10 setembro de 2020

· 2º Prazo: 4-8 febreiro de 2021

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: 1-7 outubro 2020

· 2º Prazo: 25 febreiro – 1 marzo de 2021

Universidade dA CORUÑA

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: 12 agosto – 15 setembro de 2020

· 2º Prazo: 1 marzo – 4 marzo de 2021

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: 1-13 outubro de 2020

· 2º Prazo: 11-16 marzo de 2021