Prazos de preinscrición e matrícula

Universidade de vigo

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: 1-9 setembro de 2021

· 2º Prazo: 3-7 febreiro de 2022

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: 1-7 outubro de 2021

· 2º Prazo: 24-28 febreiro de 2022

Universidade de santiago

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: setembro de 2021

· 2º Prazo: febreiro de 2022

(datas estimadas)

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: outubro 2021

· 2º Prazo: febreiro - marzo de 2022

(datas estimadas)

Universidade dA CORUÑA

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: agosto - setembro de 2021

· 2º Prazo: marzo de 2021

(datas estimadas)

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: outubro de 2021

· 2º Prazo: marzo de 2022

(datas estimadas)