Prazos de preinscrición e matrícula

Universidade de vigo

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: 1-9 de setembro

· 2º Prazo: 1-7 febreiro

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: 1-7 outubro

· 2º Prazo: 25-28 febreiro

Universidade de santiago

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: setembro de 2022

· 2º Prazo: febreiro de 2023

(datas estimadas)

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: outubro 2022

· 2º Prazo: febreiro - marzo de 2023

(datas estimadas)

Universidade dA CORUÑA

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: agosto - setembro de 2022

· 2º Prazo: marzo de 2023

(datas estimadas)

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: outubro de 2022

· 2º Prazo: marzo de 2023

(datas estimadas)