Prazos de preinscrición e matrícula

Universidade de vigo

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: 1-9 de setembro de 2022

· 2º Prazo: 1-7 febreiro de 2023

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: 1-7 outubro de 2022

· 2º Prazo: 25-28 febreiro de 2023

Universidade de santiago

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: 1-9 setembro de 2022

· 2º Prazo: 1-7 febreiro de 2023

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: 30 setembro - 11 outubro 2022

· 2º Prazo: 25 febreiro - 3 marzo de 2023

Universidade dA CORUÑA

PREINSCRICIÓN:

· 1º Prazo: 1-9 setembro de 2022

· 2º Prazo: 1-7 febreiro de 2023

MATRÍCULA:

· 1º Prazo: 30 setembro - 11 outubro 2022

· 2º Prazo: 25 febreiro - 3 marzo de 2023