Axudas autonómicas

Convocatoria: Axudas de apoio á etapa predoutoral
  • Prazo: 1 mes a partir do día seguinte á data de publicación no DOG (~Xaneiro)
  • Organismo: Xunta de Galicia
  • Obxecto: Programa para impulsar a formación do persoal investigador nas súas etapas iniciais.
  • Requisitos xerais: Ter nacionalidades dun membro da Unión Europea ou permiso de residencia no país, ter finalizado os estudos nos 4 anos anteriores á convocatoria ou 7 en certas excepcións, nota media igual ou superior a 7,00 e non ter título de doutor nin ter sido seleccionado en convocatorias previas.
  • Máis información