Axudas doutras entidades

Convocatoria: Premios Valedora do Pobo
 • Prazo: a partir do día seguinte da publicación da resolución no DOG e ata a data establecida. (~Marzo-Outubro)
 • Organismo: Valedora do Pobo
 • Obxecto: Regular a concesión dos premios Valedora do Pobo aos mellores TFG e TFM en materia de igualdade e dereitos das mulleres.
 • Mais información

Convocatoria: Beca doutoral Fundación Oriol Urquijo 
 • Prazo: ~Novembro
 • Organismo: Fundación Oriol Urquijo
 • Obxecto: destinadas á realización da tese doutoral en áreas de Filosofía e Letras, Ciencias Sociais e Xurídicas, e Teoloxía.
 • Máis información

    Convocatoria: Doutorado INPhINIT Retaining 
    • Prazo: mes e medio tras a publicación da convocatoria (~Decembro)
    • Organismo: Fundación La Caixa
    • Obxecto: apoiar ao mellor talento científico e fomentar a investigación innovadora e de alta calidade en España e Portugal contratando estudantes internacionais excelentes e ofrecéndolles unha contorna atractiva e competitiva para realizar unha investigación punteira.
    • Máis información

    Convocatoria: Convocatoria a xovenes investigadores - Fundación Alternativas
    • Prazo: Novembro
    • Organismo: Fundación Alternativas 
    • Obxecto: estimular la presentación de nuevas propuestas y visiones de progreso en la agenda política española, europea y de Latinoamérica.
    • Máis información

       Convocatoria: Becas de Excelencia
       • Prazo: ~Xaneiro-Febreiro
       • Organismo: Fundación Rafael del Pino
       • Obxecto: contribuir á formación dos dirixentes españois, ao fomento do espíritu e a actividade emprendedora en España e á investigación e difusión do coñecemento.
       • Máis información

       Convocatoria: Investigación Predoctoral
       • Prazo: Outubro
       • Organismo: Fullbright
       • Obxecto: Di​rixido a titulados superiores españois que estean realizando o doutoramento en España e estean interesados en levar a cabo proxectos de investigación predoutoral en EE. UU.
       • Máis información

       Convocatoria: Bolsas de viaje "Ruth Lee Kennedy"
       • Prazo: Decembro
       • Organismo: Fullbright
       • Obxectodestinadas a doctores que queiran investigar en centros de ensinanza superior nos Estados Unidos de América.
       • Máis información

       Convocatoria: Ampliación de estudios: Máster & Ph.D.
       • Prazo: Xaneiro
       • Organismo: Fullbright
       • Obxecto: destinadas a titulados superiores que estean interesados en programas de Máster ou Ph.D.
       • Máis información

       Convocatoria: Scholar-In-Residence
       • Prazo: Xaneiro
       • Organismo: Fullbright
       • Obxecto: Ofrecer a un candidato español a oportunidade de colaborar durante un curso académico con Mott Community College (Flint, Michigan) para globalizar o seu currículum, organizar un programa de Study Abroad e en xeral potenciar as ferramentas de aprendizaxe colaborativo online internacional (COIL).
       • Máis información

              Convocatoria: The BritishSpanish Society Scholarship Awards 
              • Prazo: ~Abril-Maio
              • Organismo: The BritishSpanish Society
              • Obxecto: apoiar vínculos entre o Reino Unido e España, patrocinando a investigación en campos tan diversos como a medicina, o urbanismo, a enxeñería, lingüística, literatura, física, arquitectura, arqueoloxía mariña ou a música.
              • Máis información

                     Axudas para persoas estranxeiras

                     Convocatoria:Bolsas de doutoramento Fundación CAROLINA
                     • Prazo: dende a publicación ata a data estipulada na convocatoria. (~Marzo-Abril)
                     • Organismo: co-financiación na que participan a Fundación Carolina, a universidade ou institución de orixe do bolseiro/a e a universidade española de destino
                     • Obxecto: As bolsas de Doutoramento están dirixidas a fomentar a obtención do grao académico de doutor/a entre o persoal docente das universidades de América Latina asociadas coa Fundación Carolina
                     • Máis información

                        Convocatoria: Predoctoral Reasearch - Fullbright
                        • Prazo: ~Abril-Outubro
                        • Organismo: Goberno dos Estados Unidos e os Ministerios de Asuntos Exteriores e de Educación de España
                        • Obxecto: fortalecer as relacións educativas e culturais entre Estados Unidos e España e oferecer aos becarios oportunidades de colaboración en materia de investigación que se prolonguen no futuro.
                        • Máis información

                           Convocatoria:Programa institucional de doutorado sanduíche no exterior (PDSE)
                           • Prazo: ~Marzo
                           • Organismo: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES) 
                           • Obxecto: Apoiar a formación de recursos humanos de alto nivel a través da concesión de becas doutorais sanduíche no exterior para cursos de Doutorado recoñecidos por la CAPES. La estancia no exterior debe incluír, como prioridade, a investigación en áreas de coñecemento menos consolidadas en Brasil.
                           • Máis información