Coordinadores e Comisión Académica

Coordinadores do Programa

Miguel González Loureiro
Universidade de Vigo

María Loureiro García
Universidade de Santiago de Compostela

Emma M. Iglesias Vázquez
Universidade da Coruña

Comisión Académica

Presidente: Miguel González Loureiro (UVigo)

Secretario: Marcos Álvarez Díaz (UVigo)

Vogal 1: Xosé H. Vázquez Vicente (Uvigo)

Vogal 2: María Silvia Ruiz Blanco (UVigo)

Vogal 3: Emma Iglesias Vázquez (UDC)

Vogal 4: José Manuel Sánchez Santos (UDC)

Vogal 5: José López Rodríguez (UDC)

Vogal 6: María Loureiro García (USC)

Vogal 7: Manel Antelo Suárez (USC)

Vogal 8: Antonio Rodríguez Sampayo (USC)

Vogal 9: Lucas López Manuel (UVigo), representante de estudiantado