Coordinadores e Comisión Académica

Coordinadores do Programa

Carlos Hervés Beloso
Universidade de Vigo

María Loureiro García
Universidade de Santiago de Compostela

Emma M. Iglesias Vázquez
Universidade da Coruña

Comisión Académica

Presidente: Carlos Hervés Beloso (UVigo)

Secretaria: Belén Fernández-Feijóo Souto (UVigo)

Vogal 1: Xosé H. Vázquez Vicente (Uvigo)

Vogal 2: Juan Surís Regueiro (UVigo)

Vogal 3: José Manuel Sánchez Santos (UDC)

Vogal 4: Andrés Faíña Medín (UDC)

Vogal 5: Emma Iglesias Vázquez (UDC)

Vogal 6: Manel Antelo Suárez (USC)

Vogal 7: María Loureiro García (USC)

Vogal 8: Antonio Rodríguez Sampayo (USC)